Adresli Çıkış Modülü

Sistem Loop hatları üzerinde ihtiyaç bulunan noktada programlı kontakt çıkışı vermek amacı ile kullanılırlar.

1-32 arasında çıkış modülü adresi ihtiva eder

Harici 12VDC beslemeye ihtiyaç duyar

Merkezi kontrol panelinden programlanarak ilgili senaryolarda istenildiği gibi çalışır.