Hemşire Çağırma Sistemleri

256 Aboneli Adresli Hemşire Çağrı Sistemi

Sistem 1 merkez ünite ve merkez üniteye bağlı aboneler ve paralel ihbar göstergesinden (display) oluşmaktadır. Her abonenin (çağırma şube kartı) farklı bir adres bilgisi vardır. Bu adres bilgisi sistem ilk kurulurken verilir. Abonelerin adres bilgileri abone kartları üzerinde bulunan adresleme dipswitchi vasıtasıyla yapılmaktadır.

Ayrıca abone kartlarına kapı üstü lambası, acil çağrı butonu, normal çağrı butonu ve rest butonu da bağlanmaktadır.

Merkez ünite her hangi bir aboneden çağrı aldığında çağrının çeşidine göre göstergede çağrı adresini gösterir, sesli ikaz verir ve kuru kontak röle çıkışları  konum değiştirir.

Eğer sisteme bağlı paralel ihbar displayi varsa aynı ikaz orada da gösterilir. Merkez panel üzerinde bulunan “Mute” tuşu ile gelen çağrıdan sonra verilen sesli ikaz iptal edilebilir. Ancak sesli ikaz paralel ihbar display’inde verilmeye devam eder.

Merkez panel sesli ikazı susturulduktan sonra yeni bir çağrı geldiğinde sesli ikaz tekrar aktif olur.

Gelen çağrıların resetlenmesi (silinmesi) çağrı yapılan abone kartlarından yapılabilir.