Konvansiyonel Paralel Display Paneli

Paralel display paneli veya paralel gösterge paneli, yangın ihbar panellerinin ekran görüntülerini ve uyarılarını uzaktaki başka bir noktadan izleyebilmek maksadı ile kullanılırlar. Konvansiyonel yangın ihbar sistemlerinin ve adresli yangın ihbar sistemlerinin ayrı paralel gösterge panelleri vardır. Örnek olarak, adresli yangın ihbar sisteminde kullanılan bir gösterge paneli konvansiyonel yangın ihbar sisteminde kullanılamaz.

Paralel gösterge paneli NVS-Pointer konvansiyonel yangın ihbar panelinden çekilecek olan 4 telli kablo yardımı ile çalışır. NVS-Pointer panelinin içerisindeki paralel gösterge paneli bağlantı klemensi kullanılır.

Merkezde bulunan NVS-Pointer konvansiyonel yangın ihbar panelinin tüm arızalarını (hat kısa devre arızası, hat kopuk arızası, batarya arızası, şebeke arızası) ve alarmlarını eş zamanlı olarak gösterebilir. Işıklı LED gösterge ile arıza anında sarı, alarm anında kırmızı olarak yanarak ikaz verir. Aynı zamanda sesli uyarıda da bulunur.