ankara yangın ihbar sistemi

Konvansiyonel Yangın Algılama ve İhbar Sistemi Devreye Alma, Çalıştırma

Konvansiyonel yangın algılama ve ihbar sistemini oluşturan parçalar nelerdir ?

1- Konvansiyonel yangın algılama ve ihbar paneli ( yangın alarm santrali )

 

Bir yangın alarm sisteminin merkezini oluşturan elemandır. Merkezi kontrol panelidir .

Algılama elemanları (dedektörler, butonlar) ve alarm (ihbar) elemanları (sirenler, flaşörlü sirenler, ziller, anons sistemi, vb.) bu cihaz üzerine bağlanırlar. Bağlantılar 1x2x0.8mm yangın kablosu ile yapılır.

2- Algılama elemanları ( duman dedektörleri, ısı dedektörleri, sıcaklık artış hızı dedektörleri, ışın tipi duman dedektörleri, alev  dedektörleri, hava örneklemeli duman dedektörleri, yangın ihbar butonları, vs.)

 

Yangın sonucunda açığa çıkan duman, sıcaklık, alev, ışık, koku vs gibi etkenleri algılayıp yangın alarm paneline bildiren elemanlardır. Bunlar sayesinde alarm paneli yangını algılar ve uyarı verir. Adresli sistemlerde bu algılama elemanları aynı zamanda kendi kimliklerini de gönderdiğinden kontrol paneli alarmın adresini de bilebilir bu şekilde . Kullanıcıya alarmın yer bilgisini de verebilir böylelikle.

3- İhbar elemanları (kontrol paneli, korna veya sirenler, ışıklı sirenler, motorlu sirenler, mimik paneller, paralel gösterge panelleri, flaşörler, telefon arama modülü, vs.)

Yangın alarm paneli herhangi bir bölgeden veya dedektörden algılama yaptığında sistemin kurulu olduğu alandaki canlıları uyarmak amacıyla sesli ikaz verir. Panel üzerinde ince buzzer sesi ile beraber daha yüksek sesli uyarılar için sirenleri hatta ışıklı ve sesli uyarılar için flaşörlü sirenleri kullanır.

Konvansiyonel Yangın Algılama ve İhbar Sistemi Ne Demektir ?

Kurulu bulunduğu tesisteki çıkacak yangının sadece bölge bilgisini verebilen, insanları sesli ve ışıklı şekilde uyarabilen elektronik sisteme konvansiyonel yangın algılama ve ihbar sistemi denir.

Sistemin çalışması basitçe yangın algılama ve ihbar paneline algılama hatları ile bağlı bulunan algılama elemanlarının panele alarm bilgisi göndermesinin ardından yangın algılama ve ihbar panelinin üzerine alarm hatları ile bağlı olan sirenleri devreye sokması ve kendi ön panelinde yangın alarm bilgisinin nereden (hangi bölgeden) geldiğini göstermesi ile gerçekleşir.  

Montaj ve Devreye Alma

Belirlenmesi gereken ilk nokta yangın algılama ve ihbar panelinin yeridir. Panel, binanın merkezi bir yerinde konumlandırılmalıdır. Yangın ihbarı verildiğinde bina yetkililerinin hızlıca yangın alarmı bölgesi bilgisine ulaşabilmesi gerekmektedir. Bunun için panelin önündeki göstergeleri ve hangi bölgenin binada nereyi tarif ettiği bilgisinin yazılmış olduğu bilgi notunu kolayca okuyabilmeleri gerekmektedir. Tercihen güvenlik masası, bina girişi gibi yerler seçilebilir.

Daha sonraki işlem ise bu sistemin kurulacağı yerin, tesisin, veya binanın sanal bölgelere ayrılmasıdır. Mekanın, binanın veya tesisin mimari yapısı ve ölçüleri göz önüne alınarak örneğin her kat 1 bölge olacak şekilde, veya her kat 2 bölge olacak şekilde, veya imalathane ayrı bölge, stok ayrı bölge, kalite kontrol ayrı bölge olacak şekilde yapılabilir. Bölgelere ayırma işlemi yapılırken düşünülmesi gereken esas nokta bir bölgeden yangın alarmı alınıp o bölgeye gidildiğinde yangının vakit kaybetmeden bulunabilmesi olmalıdır. Örnek olarak, 2 kat 1 bölge olmamalıdır, veya 300 metrekareden büyük mekanlar tek bölge olarak belirlenmemelidir.

Bölge belirlemesi yapıldıktan sonra kontrol panelinden her bölgeye algılama elemanlarının bağlanacağı hatlar çekilir ( J-Y(ST)Y veya J-H(ST)H yangın kablosu ile ) . Algılama elemanları bu hatların üzerine seri bir şekilde ve yerlerine uygun bir şekilde yerleştirilir. Nereye hangi algılama elemanının bağlanacağı tesisin yangın projesinde belirtildiği gibi veya algılama elemanlarının nerelere yerleştirilmesi konusunda bilgili ve yetkili uzmanlar tarafından belirlenmelidir.

Çekilen algılama hatlarının sonuna hat sonu direnci mutlaka takılmalıdır. Kontrol paneli hatlarda meydana gelebilecek “kısa devre” veya “hat kopuk” arızalarını arıza meydana geldiği anda algılayacak ve ilgililere haber verecek şekilde tasarlanmıştır. Bu kontrollerin sürekli doğru bir şekilde yapılabilmesinin ana şartı hatların ikiye ayrılmadan bölgedeki son algılama elemanına kadar gitmesi ve o bölgenin hat sonu direncinin hat üzerine son eleman üzerinde takılmasıdır. Bu sayede kontrol paneli sistem çalıştırıldıktan sonra meydana gelebilecek hat kopması arızalarını hemen algılayabilecektir.

Algılama hatlarını belirlenmiş bölgelere ve o bölgelerdeki algılama elemanlarına çeken montajcı teknisyen, çekmiş olduğu hatların ve bağlantıların doğru olduğunu ölçü aleti kullanarak test etmeli ve montaj arızalarını (varsa)  gidermelidir.

Algılama hatlarından sonra binaya ihbar (alarm) elemanlarının hatları da çekilmelidir. Sirenler veya flaşörlü sirenler bu hatlar üzerine bağlanmalıdırlar. Bu hatlarda da hat kopuk kontrolü olduğundan aynı algılama hatlarında olduğu gibi hat sonu direnci alarm hattının sonunda bulunan sirenin üzerinde hatta paralel olarak bağlanır.

Yangın algılama ve ihbar paneline gelen alarm hatları ve algılama hatları, panel içerisinde kullanma kılavuzunda belirtilen yerlerine bağlanırlar. Panel içerisinde kullanılmayan hat varsa o hat üzerinde hat sonu direnci takılı olmalıdır. Kullanılan hatların hat sonu dirençleri o hatların sonlarında takılı bulunmalıdır.

Sonrasında panele 220VAC besleme ve bataryalar bağlanarak enerji verilir. Bataryalar şebeke enerjisi varken sürekli şarj edilerek dolu durumda tutulur. Şarj kontrolü kontrol paneli tarafından otomatik olarak yapılır. Elektrik kesintisinde panel bu bataryalar yardımı çalışmasına devam eder fakat aynı zamanda “şebeke yok” arızası da verir.

Panel enerjilendirildikten üzerine bağlanan bölge algılama hatları üzerindeki arıza veya alarmları gösterebilir. Herhangi bir algılama hattından (Zone) aşırı akım çekilirse panel o bölge numarası ile beraber “Hat Kısa Devre” arızası verir. Eğer hat sonundaki direnç takılmamışsa veya herhangi bir sebepten dolayı panel tarafından görülemiyorsa panel ilgili bölge numarası ile birlikte “hat kopuk” arızası verir.

Kontrol panelinde arıza varsa sesli uyarı sadece panel üzerindeki buzzer ile ve LCD ekrandan görsel olarak verilir. Sirenler panelde arıza sinyali varken çalışmaz (ör: hat kopuk arızası, hat kısadevre arızası, batarya yok arızası, şebeke yok arızası, vs..)  . Sirenler sadece panel alarm konumunda iken çalışırlar.

bilgi : Sitemizde kullanılan yazılı ve görsel kaynakların tamamı Navelsan’a aittir. İzinsiz kullanılamaz.

Read more

Işın Tipi Duman Dedektörleri ve Kullanım Alanları

Işın Tipi Dedektörler

nerede ve neden gereklidirler ?

 

Işın tipi duman dedektörleri, veya yabancı ismi ile beam dedektörler, veya teknik ismi ile lineer ışın tipi dedektörler, nokta tipi duman dedektörlerinin kullanılamayacağı yüksek hacimli yerlerde tercih edilirler. Yüksek tavanlı mekanlarda, veya tavan yapısı sabit olmayan yapılarda ( spor salonu, cami, konferans salonu, alış veriş merkezi gibi ) kullanılırlar.

Yüksekliği 4-5 metreyi geçmeyen düz tavanlı mekanlarda bir yangın çıkması durumunda duman sıcaklığın da etkisi ile hızla tavana doğru yükselir ve çarptığı noktadan her yöne doğru yol alarak dağılmaya başlar. Tavanda yayılan yangın dumanı nokta tipi dedektöre ( optik duman dedektörü ) yan tarafından girer. Dedektörü bu dumanı algılayarak alarm verir.

Tavan yapısı düz değilse eğer , mesela tavanda kirişler bulunuyorsa önce tavandaki kirişle ayrılan bölme dumanla dolar , burası dolduktan sonra duman diğer bölmelere geçmeye başlar. Eğer tavan yüksekliği 5 – 6 metreden daha yüksekse ve yüksek tavanlı mekanın taban alanı da büyükse o zaman içerideki hava hacmi de çok fazla olur ( örneğin 10m x 20m gibi bir alanda , veya 50m x 80m gibi bir mekanda ) . Hava hacmi ve tavan yüksekliği çok olan bir mekanda çıkan bir yangında duman ilk önce yukarı doğru yükselir ( yangında açığa çıkan ısının etkisiyle ) . Fakat sürekli etraftan soğuk hava geldiğinden ve çıkan yangın ortamdaki hava sıcaklığını zor arttıracağından duman bir mantar gibi daha tavana ulaşmadan dört bir yana doğru açılmaya , yoğunluğunu kaybetmeye , ve ilerleme hızını da kaybetmeye başlar. Yüksek tavanlı ve hacimli böyle bir yerde tavana nokta tipi optik duman dedektörü koymak yangını oldukça geç algılamaya sebebiyet verir. Bunun yerine tüm mekanı bir dedektör haline çevirebilecek ışın tipi duman dedektörleri (Beam Detector) kullanılır.

Işın tipi duman dedektörleri, bir duvar üzerine ve tavandan 1-1,5 metre kadar aşağı yerleştirilen ışık gönderebilen ve alabilen bir üniteden, ve bu ünitenin tam karşı duvarında uygun olarak hizalanmış bir ışık yansıtıcı reflektör plakadan oluşmaktadır. Işın tipi duman dedektörünün ana ünitesi karşı duvara görünmez kızıl ötesi (infra red) bir ışık demeti gönderir , karşı duvarda hizalanmış olan reflektör plaka bu ışını tekrar yansıtır ve ana üniteye geri gönderir. Ana ünite ilk devreye alındığında ( temiz dumansız havada ) gönderilen ve alınan ışın miktarı cihaza kayıt edilmiştir. Işın tipi duman dedektörünün ana ünitesi ile yansıtıcı reflektörü arasına giren duman yoğunluğu ile orantılı olarak dedektörün gönderip tekrar aldığı ışık miktarında bir düşmeye sebep olur. Işın tipi duman dedektörünün içerisindeki yazılım hızlı bir şekilde ışık şiddetinin ne kadar ve hangi hızda düştüğüne bakar ve yangın veya hata kararı verir.

Read more

Yangın Alarm Sistemi Nedir? Ne İşe Yarar?

Yangın alarm sistemleri nelerdir ?

Ne işe yararlar?

Yangın Alarm sistemleri, olası bir yangını duman dedektörleri, ısı dedektörleri, alev dedektörleri, yangın ihbar butonları gibi algılama elemanları ile en kısa zamanda tespit ederek önce bağlı bulundukları merkezi yangın algılama ve ihbar paneline iletip, oradan da uyarı elemanları ile ilgili birimlere haber verip yangına müdahale şansı sağlayan, söndürme sistemlerini değişik birimler aracılığıyla ikaz etmek suretiyle, tehlikeli olabilecek birimleri (elektrik, gaz gibi) devre dışı bırakarak yerleşkenin tahliyesi için güvenli süre kazandıran sistemler bütününe verilen jenerik isimdir. Birbirinden değişik algılama elemanları ile, her uygulama için çözüm üretmenin mümkün olduğu yangın alarm sistemleri, ev, ofislerde, fabrika, alışveriş merkezleri, okullar, oteller, öğrenci yurtları, hastaneler ve tüm benzer kapalı alanlarda kullanılmaktadır.

Amaç, yangın çıktığı andan itibaren oluşabilecek can ve mal kayıplarını olabildiği kadar engellemektir.

Yangın alarm sistemleri merkezde bir yangın algılama ve ihbar paneline sahiptir. Bu panel, farklı algılama elemanlarından oluşmakta olup, bu elemanlar, dеdеktörlеr, butonlar, siren – flaşör ve benzerleridir.

Yangın alarm sistemi, bu elemanları aktif duruma getirmektedir. Yangın algılama ve ihbar sistemleri, konvansiyonеl ve adresli olmak üzere iki değişik tipte kurgulanmaktadır.

 

2021 Fiyat Listemiz

 

Konvansiyonеl ve Adresli Yangın Alarm Sistemleri

Konvansiyonеl sistemlerde kullanılan yangın ihbar paneli (algılama ve erken uyarı sistemi merkezi kontrol ünitesi) , algılama elemanlarının dahil edildiği bölgelerden (zone) meydana gelmektedir. Bir yangın ihbar panelinin kapasitesini sahip olduğu bölge sayısı belirler. Her bölgeye birden fazla dedektör ve yangın ihbar butonu bağlanabilir. Genel olarak konvansiyonel sistemlerde (her ne kadar tasarımcıya göre değişse de) bir bölgeye en fazla 20 algılama elemanı ( duman dedektörü, ısı dedektörü, sıcaklık artış hızı dedektörü, vs.) bağlanabilir.

Genel olarak yapılan hata ise yangın alarm paneli alırken kullanıcıların toplam dedektör sayısını 20’ye bölüp, “nasılsa bir bölgeye 20’ye kadar dedektör bağlanabiliyor” mantığı ile kapasite seçimi yapmalarıdır.

Bir bölgeye bağlanacak algılama elemanı sayısını en öncelikle seçilen bölgenin mimari yapısı belirlemektedir. Örnek olarak; bir binanın her katında 4 dedektör varsa 3 katın tamamını bir bölge yapıp yangın ihbar panelinin bir bölgesine bu 3 katı bağlamak son derece yanlış bir uygulamadır. Her kat ayrı olarak en az 1 bölge olarak tanımlanmalıdır. Önemli olan husus yangın ihbarı verildiğinde ilgili bölgeye en kısa zamanda ulaşıp yangını bulup müdahale etmektir. Bölgelendirme yanlış yapılmışsa , örneğin 2 kat 1 bölge olarak tanımlanmışsa her hangi bir yangın durumunda müdahale edecek kişilerin iki kata birden bakması gerekecektir. Bu da yangının daha geç bulunmasına sebep olacaktır.

Bir yangın alarm panelinde aynı zamanda yangın alarm sirenlerinin, flaşörlü sirenlerin bağlandığı çıkışlar da mevcuttur. Bunlar Mekandaki kişilere gerekli uyarıları vermek için kullanılırlar. Siren çıkışları haricinde kuru kontakt çıkışları da vardır. Kuru kontakt çıkışları hava damperleri, otomatik telefon arama modülleri, güçlü havalandırma sistemleri ve bunlar gibi sistemleri yangın anında çalıştırmak için kullanılırlar. 

Herhangi bir dedektör yangın algıladığında veya yangın ihbar butonuna basıldığı vakit, bahse konu dedektör, panel üzerinde hangi bölgeye ait ise o bölgeden uyarı sinyali tetiklemektedir.

Konvansiyonel sistemlerde, algılama hatları (zonlar) üzerinde bulunan hangi dedektörün sinyal verdiğinin bilinmesi mümkün değildir. Sadece o elemanın ait olduğu bölgenin numarası ve adı görüntülenebilmektedir.

Adresli yangın algılama sistemlerinde ise, konvansiyonel sistemlerdeki gibi bölge hatları yoktur. Bu sistemlerde dedektörlerin bağlandığı loop(çevirim)  hatları vardır. Panelden bir kablo çıkar ve sıra ile algılama elemanlarını (adresli duman dedektörü, adresli ısı dedektörü, adresli sıcaklık artış hızı dedektörü, adresli giriş modülü, adresli çıkış modülü, vs.) dolaşır. Kullanılan toplam algılama elemanı sayısı eğer kullanılan adresli sistemin bir çevriminin kapasitesinden azsa son algılama elemanından sonra kablo tekrar adresli yangın algılama kontrol paneline geri getirilir. Bir çevirimin kapasitesinin üzerinde sayıda algılama elemanı kullanılmışsa ikinci bir çevirim kablosuna geçmek için kablo tekrar panele getirilir. Bir çevirim (loop) hattına kapasitesi oranında dedektör ya da buton bağlanabilmektedir. Genellikle adresli yangın alarm sistemlerinin bir çevriminin kapasitesi 120 algılama elemanı civarındadır. Günümüzde artık elektronik teknolojisinin ve kullanılan elektronik malzemelerin gelişimiyle beraber artık bu kapasite oranları 200 ve üzeri sayılara çıkabilmektedir.

Loopta bulunan dedektör ya da butonlar kendi içinde bölgelere ayrılabilmektedir. Bununla birlikte panel, her bir algılama elemanı ile elektronik olarak konuşarak anlık durum bilgilerini alabilmektedir. Her algılama elemanına farklı bir adres, numara verilmiştir. Bu sayede her algılama elemanı ile sistem ayrı şekilde konuşabilmektedir. Örnek olarak  bir yangın ihbar butonuna basıldığında önce ilgili buton alarm sinyalini kendi içinde oluşturmakta, daha sonrasında algılama paneline kendi numarası (adresli) ile beraber göndererek haber vermektedir. Adresli yangın alarm paneli ise bu numarayı kendi hafızasındaki ilgili isim ile eşleştirerek ekranda alarm bilgisini bu yangın ihbar butonun yerinin ismi ile beraber göstermektedir. Bu durum, hangi dedektör ya da butondan sinyal geldiğinin tespit edilmesi anlamını taşımaktadır.

Yangın alarm sistemleri ve yangın alarm sistemi kurulumu konusunda daha kapsamlı bilgi için tıklayınız >>>

 

bilgi : Sitemizde kullanılan yazılı ve görsel kaynakların tamamı Navelsan’a aittir. İzinsiz kullanılamaz.

Read more